خدمات

خدمات آسانا

آسانا با مجموعۀ خدمات خود در کنار نوآموزان و علاقه‌مندان به زنبورداری است. مشاوره و منتورینگ، دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی، اصلاح نژاد ملکه و فروشگاه تجهیزات زنبورداری، از جملۀ این خدمات هستند.